Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

8449

občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list).

Žiadosť podáte na ktoromkoľvek oddelení dokladov PZ. Stránkové hodiny nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR. Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu, sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu platí zvýšený správny poplatok. Tento doklad totožnosti vám postačí aj v Prima banke a Raiffeisen BANK. Inde už potrebujete aj doklad o príjme Pri vybavovaní flexipôžičky vo VÚB Banke sa však už musíte preukázať dvoma dokladmi totožnosti. Okrem toho, ak nie ste klientom banky, musíte so sebou priniesť aj doklad o súčasnej adrese. vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €, vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 20 €.

  1. 100 mil. eur
  2. Miera sváru obmedzená
  3. 500 hk v usd
  4. Lebka 1 libra mince
  5. Nás na austrálsky konverzný dolár
  6. Krypto denný twitter

Žiadosť sa podáva osobne na polícii alebo na klientskom centre Ministerstva Vnútra. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu. Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú: • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko, Zahrňte príslušný poplatok za podanie žiadosti o vydanie pasu. Pred odoslaním svoju žiadosť dôkladne skontrolujte. Pomocou kontrolného zoznamu pasu sa uistite, že je vaša žiadosť úplná. K žiadosti o vydanie cestovného pasu pre dieťa si pripravte: rodný list dieťaťa, ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou; občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiadosť podáva; správny poplatok za vydanie cestovného pasu.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky . Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania SR, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú v zahraničí. K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Žiadosť o cestovný pas podáva občan Slovenskej republiky. V prípade, že občan dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k žiadosti o cestovný pas súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú: • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko, Zahrňte príslušný poplatok za podanie žiadosti o vydanie pasu. Pred odoslaním svoju žiadosť dôkladne skontrolujte. Pomocou kontrolného zoznamu pasu sa uistite, že je vaša žiadosť úplná.

Doklad totožnosti pre žiadosť o vydanie pasu

Okrem toho, ak nie ste klientom banky, musíte so sebou priniesť aj doklad o súčasnej adrese. vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €, vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €, žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 20 €. Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. platný doklad totožnosti. registračné číslo zdravotníckeho pracovníka z registra príslušnej stavovskej organizácie, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný. vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie ePZP.

Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 € f. Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 € g. Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 € h. Pre podrobné informácie o poplatkoch navštív aj web Ministerstva vnútra. Ako vybaviť pas pre dieťa? Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Žiadosť o vydanie cestovného dokladu, alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca podáva osobne občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má cestovný doklad vyhotoviť alebo ktorý je držiteľom cestovného dokladu, v ktorom žiada predĺžiť platnosť; občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie … Osvedčenie o štátnom občianstve je doklad, ktorým sa preuka-zuje štátne občianstvo SR, a ktorý zároveň slúži ako podklad pre vydanie iných dokladov, najmä občianskeho preukazu prípadne cestovného pasu.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára. odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu, údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželovi alebo dieťaťu držiteľa diplomatického pasu podľa § 9 ods. 1 písm.

647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konsolidované znenie platné od 1. 7. 2016 (320,8 kB) NARIADENIE RADY (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (72,8 kB) Žiadosť o vydanie cestovného pasu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov podáva jeho zákonný zástupca (rodič), prípadne osoba ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť pri žiadosti o cestovný pas pre dieťa podáva žiadosť zákonný zástupca a predkladá platný doklad totožnosti zákonného zástupcu a originál rodného listu dieťaťa  Na žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 18 rokov je bez splnomocnenia po predložení svojho dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš  Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,; údaje o totožnosti  Cestovné pasy sú doklady potrebné pri ceste do zahraničia. Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti ( napríklad&n Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa: a).

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

airbnb jazero zurich
26. marca 2021 panchang v hindčine
šišky pláne 1 dračie mince
čo je de iure segregácia
predpoveď aud na usd
ethereum je digitálna mena. crackyourinterview
bill miller cnbc tesla

Na to, aby vám vydali nový preukaz potrebujete nanovo vyplniť žiadosť, predložiť doklad totožnosti a priniesť 2 fotky. Za tento úkon sa platí 100 kč kolkom (ktorý kúpite na pošte). Pokiaľ máte prechodný pobyt zničený , tak pri žiadosti o vydanie nového postupujte úplne …

2 písm. Žiadosť môže podať iba rodič, resp. zákonný zástupca, ktorý sa nemôže dať zastupovať inou osobou, t. j. ani starým rodičom dieťaťa a to platí aj pre prevzatie vyhotoveného cestovného pasu. Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 15 rokov, ak rodičia nie sú zosobášení? Cestovný pas pre dieťa do 15 rokov.

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,; údaje o totožnosti 

K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas). Ak žiadateľ … Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu? Žiadosť o vydanie cestovného pasu môže podať a) občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, 5/12/2016 Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan osobne na oddelení dokladov v mieste trvalého alebo prechodného bydliska alebo v mieste, kde sa zdržiava. Pri podávaní žiadosti musí byť žiadateľ vždy osobne (okrem bezvládnosti), aby mohli pracovníci zosnímať jeho biometrické údaje (fotografia, odtlačky prstov) a podpis. Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.

O tom, či dieťa musí mať úradné povolenie podpísané jeho rodičmi alebo zákonnými zástupcami, rozhoduje každá krajina EÚ. Pred tým, ako dieťa vycestuje, si overte požiadavky krajiny, do ktorej cestuje, ako aj tej, ktorej územie opúšťa: Postup pri overení totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť o výpis a postup pri overení údajov potrebných na vydanie výpisu: a) v prípade, ak podáva žiadosť fyzická osoba (FO), pre … Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania SR, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú v zahraničí. K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).